BİO GRANATA 0,2

Private Label
BİO GRANATA 0,2

Eksport edilən ölkə: Almaniya

BIO Granata siropu

Briks                                                             65+/-0.5

pH                                                                 3.05+/ -0.1

Turşuluq  (pH 8.1; as c.a.a % w/w)        6.9+/-1

Rəng                                                             Spesifik nar

Dad                                                                spesifik

Qatılıq                                                            9+/-1

Qablaşdırma                                                250 kq metal çənlərdə aseptik kisədə