PODİ

Private Label
PODİ

Eksport edilən ölkə: Yunanıstan

Podi nar şirəsi (filtirlənmiş) xüsusiyyətləri:

 

Briks                                                          15+/-0.5

pH                                                              3.05+/-0.1

Turşuluq  (pH 8.1; as c.a.a% w/w)      1.5+/-0.5

Rəng                                                         Spesifik nar

Enerji dəyəri                                            60kk

Enerji dəyəri                                           251kj

Qatılıq                                                       85+/-1