QARA QARAĞAT

VİTA1000 Tetra pak 200ml
QARA QARAĞAT

Tərkibi: təbii qara qarağat şirəsi, şəkərli sirop, limon turşusu.

Konservantsız.

Qidadəyəri (100 ml-də):

Karbohidrat- 13.0 q.

Enerjidəyəri (100 ml-də) - 52 kkal.

Məsləhət görülən saxlama temperaturu +50 C- +250 C.

Qapağı açıldıqdan sonra soyuducuda saxlanılmalı və 3 gün ərzində istehlak olunmalıdır.

İstifadədən öncə çalxalayın.

İstehsalçı: “Az-Granata” MMC Ağsumeyvəemalımüəssisəsi.