BİO GRANATA DİREKT SAFT

Private Label
BİO GRANATA DİREKT SAFT

Eksport edilən ölkə: Belarusiya
BIO Granata direkt saft
nar şirəsi (filtirlənməmiş) xüsusiyyətləri

Briks                                                         15+/-0.5

pH                                                             3.05+/-0.1

Turşuluq (pH 8.1; as c.a.a% w/w)      1.3+/-0.5

Rəng                                                         Spesifik nar

Enerji dəyəri                                          60kk

Enerji dəyəri                                          251kj

Qatılıq                                                      625+/-1