BİO GRANATA

Private Label
BİO GRANATA

Eksport edilən ölkə: Almaniya və Avstriya

BIO Granata nar şirəsi (filtirlənməmiş) xüsusiyyətləri

Briks                                                           15+/-0.5

pH                                                               3.05+/-0.1

Turşuluq (pH 8.1; as c.a.a% w/w)         1.3+/-0.5

Rəng                                                           Spesifik nar

Enerji dəyəri                                             60kk

Enerji dəyəri                                             251kj

Qatılıq                                                         625+/-1