LEYLİ TETRAPAK

Private Label
LEYLİ TETRAPAK

Eksport edilən ölkə: Rusiya

Leyli nar şirəsi (filtirlənməmiş) xüsusiyyətləri

Briks                                                          15+/-0.5

pH                                                              3.05+/-0.1

Turşuluq (pH 8.1; as c.a.a% w/w)        1.3+/-0.5

Rəng                                                          Spesifik nar

Enerji dəyəri                                           60kk

Enerji dəyəri                                           251kj

Qatılıq                                                       625+/-1