"Az-Granata" MMC-nin 31.12.2016-ci il vəziyyətinə maliyyə hesabatı

"Az-Granata" MMC-nin 31.12.2016-ci il vəziyyətinə maliyyə hesabatı ilə bağlı məlumatları burdan əldə edəbilərsiz.

Auditor Heasabatı 2016